Wilde Kastanje traint professionals die werken aan de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Of je nu werkt in zorg, welzijn, onderwijs of justitie: wij werken aan gespreksvaardigheden, samenwerken, autonomie en zelfregie. Voor jou, voor je team en voor jouw organisatie. Samen bouwen we aan de vaardigheden die je sterker maken in je dagelijkse werk.

Infinity
COLLEGA'S KETEN
PARTNERS
LEIDING
GEVENDE
GEMEENTE HET
RIJK
DE
PROFESSIONAL
HET
GEZIN
DE
BUREN
DE
FAMILIE
SOCIAAL
NETWERK
DE
OMGEVING
Het
Kind

KIND EN PROFESSIONAL IN EEN GROTER GEHEEL

Het kind dat centraal staat, is onderdeel van een gezinssysteem, met ouders of verzorgers, broertjes en zusjes, familieleden, vrienden, buren, de buurt. Als professional heb ook jij een systeem om je heen: directe collega’s, leidinggevenden, ketenpartners, gemeente en het rijk. In de trainingen van Wilde Kastanje onderzoeken we wat jouw positie is ten aanzien van beide systemen en hoe je deze ten volle kan benutten om de veiligheid en het welzijn te vergroten.

VOOR WIE

Gezondheidszorg
 • Jeugdgezondheidszorg (0-21)
 • Interventieverpleegkundigen Stevig Ouderschap
 • Huisartsen
 • Doktersposten
 • Ziekenhuizen
 • Spoedeisende Hulp (SEH)
 • Specialistische medische hulp
GGZ
 • GGZ Jeugd
 • GGZ Volwassenen
 • Verslavingszorg
 • Ambulante en Residentiële GGZ
Hulpverlening
 • Jeugd- en (sociale) wijkteams
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Regieteams
 • Gebiedsteams
 • Ouderenzorg
 • Maatschappelijke opvang
 • Jeugdzorg
 • Vrouwenopvang
 • Gezinshulpverlenging
 • Organisaties voor ambulante begeleiding en begeleid wonen
 • Veilig Thuis
 • Veiligheidshuizen
Welzijnswerk
 • Jeugd- en jongerenwerk
 • Inloophuizen
 • Maatschappelijke opvang
 • Mantelzorgondersteuners
Onderwijs
 • (Speciaal) Primair Onderwijs
 • (Speciaal) Voortgezet Onderwijs
 • Leerhulp
 • (School) maatschappelijk werk
 • Gedragswetenschappers
 • Orthopedagogen
 • ROC/MBO
 • (Post) HBO
 • Universiteit
Vrijwilligersorganisaties
 • Landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
 • Uitvoerende instanties voor ondersteuning aan mantelzorgers
 • Scouting
 • Sportclubs
 • Homestart
Kinderopvang
 • (Medisch) kinderdagverblijven
 • Peuterspeelzalen
 • Naschoolse opvang
 • Gastouders
Overheid
 • WMO
 • Werk & Inkomen
 • Veilig Thuis
 • Veiligheidshuizen
 • Bestuurders
Politie
 • Buurtregisseurs
 • Wijkagenten
 • Jeugd- en zedenpolitie
Justitie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering
 • Openbaar Ministerie
 • Nederlands Forensisch Instituut
Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Iedere organisatie kan een aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aanstellen. De aandachtsfunctionaris is extra geschoold in gespreksvoering met betrokkenen bij zorgwekkende signalen, coacht collega’s en zorgt dat het thema aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda blijft staan in de eigen organisatie.

WIL JE WETEN OF ONZE TRAININGEN & OPLEIDINGEN GESCHIKT ZIJN VOOR JOUW BEROEPSGROEP?

neem contact op
^

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

 • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
 • Deelt u de zorg met iemand anders?
 • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
 • Bent u mogelijk zwanger?
 • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
 • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
 • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.