Gesprek met de cliënt

Gesprek met de cliënt


Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de directbetrokkenen.

Ga in gesprek met de cliënt of de ouders van de cliënt:

Ga in gesprek met de cliënt of de ouders van de cliënt: Image
Doel

Leg het doel van het gesprek uit

Feiten

Bespreek de signalen, dit wil zeggen de feiten die je hebt waargenomen.

Reactie

Nodig de cliënt uit om daarop te reageren.

Kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van uw signalen en van wat je van de cliënt hebt gehoord. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet wegnomen, dan zet je ook de volgende stappen.

Let op:

heb je concrete aanwijzingen dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kun je afzien van een gesprek met de cliënt (en/of met zijn ouders).

Gesprek met de ouders van een jonge cliënt

Is de cliënt nog geen twaalf jaar, dan voert de professional de gesprekken over de signalen en eventueel over de melding met de ouder van de jonge cliënt. Is de cliënt al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan worden deze gesprekken met de ouder én de jeugdige (gezamenlijk of afzonderlijk) gevoerd. Met de ouders worden bedoeld de personen die het gezag over het kind of de jongere uitoefenen.

Let op: van een gesprek met de ouders of met de jeugdige kan worden afgezien als de professional concrete aanwijzingen heeft dat voor het voeren van dit gesprek de veiligheid van de cliënt, van zijn ouders, van de professional of die van anderen bedreigd zou kunnen worden.

Gesprek over het doen van een melding

 • Leg uit waarom je van plan bent een melding te doen;
 • Vraag de cliënt om een reactie;
 • In geval van vragen en bezwaren van de cliënt, ga in gesprek en bezie of het mogelijk is om tegemoet te komen aan de bezwaren;
 • Is dat niet mogelijk, weeg dan de bezwaren van de cliënt af tegen de noodzaak om uw cliënt en zijn gezin tegen het (risico op) geweld te beschermen. Betrek in je afweging de aard en de ernst van het geweld;
 • Doe een melding als je naar jouw oordeel de bescherming van de cliënt en zijn gezinsleden de doorslag moet geven.

Van een gesprek over de melding met de cliënt en/of zijn ouders kun je afzien:

 • Als je concrete aanwijzingen hebt dat door het gesprek de veiligheid van een betrokkenen kan worden bedreigd;
 • Als je concrete aanwijzingen hebt om te veronderstellen dat de cliënt door het gesprek de contacten zal verbreken en daardoor uit het zicht raakt.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

 • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
 • Deelt u de zorg met iemand anders?
 • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
 • Bent u mogelijk zwanger?
 • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
 • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
 • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.