Consultatie

Consultatie

Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het terrein van letselduiding

Kom je er met collegiale consultatie niet uit?
Neem direct contact op met Veilig Thuis.

Kom je er met collegiale consultatie niet uit?<br />
Neem direct contact op met Veilig Thuis. Image

Bespreek de signalen met een deskundige collega

Bijvoorbeeld de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisatie of het zorg- en adviesteam op school. Vraag zo nodig, op basis van anonieme cliëntgegevens, ook advies aan Veilig Thuis of aan een deskundige op het terrein van letselduiding.

Met name in de medische sector kan het van belang zijn een deskundige in te schakelen op het gebied van letselduiding. In andere sectoren ligt het voor de hand dat zo nodig forensische expertise wordt ingeschakeld via Veilig Thuis.

Vraag advies bij specifieke vormen van geweld zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en seksueel misbruik.

Specifieke geweldsvormen


Bij specifieke vormen van geweld, zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, seksueel geweld en eergerelateerd geweld, gelden soms specifieke stappen. Is er binnen de eigen instelling niet voldoende expertise aanwezig over de aanpak van deze specifieke vormen van geweld, vraag dan altijd eerst Veilig Thuis om advies voordat er vervolgstappen worden gezet.

Voorbeelden

In de aanpak van vrouwelijke genitale verminking is de onomkeerbaarheid van de besnijdenis cruciaal. In verband daarmee kan het noodzakelijk zijn om snel te handelen en eventueel stappen over te slaan. Bijvoorbeeld als bekend is dat een meisje op het punt staat om voor familiebezoek naar het buitenland te gaan en er signalen zijn dat ze daar besneden zal worden.

Bij eergerelateerd geweld kan een gesprek met (de ouders van) de cliënt over de vermoedens soms extra risico’s met zich meebrengen omdat bij deze vorm van geweld het bekend worden van (vermeend) wangedrag een belangrijk rol speelt.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.