< Alle trainingen

Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning

Veiligheidsplanning

Wilde Kastanje helpt je als professional om met een gezin tot een veiligheidsplan te komen.

In deze training leer je expliciet en in feitelijke termen tot een plan voor duurzame veiligheid te komen met een gezin. We sluiten aan bij jouw kennis en de instrumenten die je gebruikt in de praktijk.

De training sluit aan bij de visie van de gefaseerde ketenzorg. De IK JIJ WIJ werkmethode geeft helderheid in alle fases van het werken aan veiligheid. Het biedt structuur in het geven van een stem aan belangrijke posities binnen het gezin, het netwerk van het gezin en de betrokken professionals.

Een realistisch veiligheidsplan dat gedragen wordt door alle betrokkenen geeft de meeste kans op duurzame veiligheid. De bouwstenen hiervoor krijg je in deze training.

Praktische info

Voor wie

Voor professionals die een taak hebben om met gezinnen tot een veiligheidsplan te komen.

Duur

6 dagdelen

Kosten

De kosten voor de training en de accreditatie worden vooraf in een offerte inzichtelijk gemaakt.

Groepsgrootte

Training Small

Accreditatie

De training is geaccrediteerd bij SKJ met 18 punten

Het formaat van de training

Small

Tot 10 deelnemers

Door 1 trainer/acteur. We werken aan de persoonlijke vaardigheden van deelnemers. In een kleine groep is alle ruimte voor eigen leervragen.

Medium

Tot 18 deelnemers

Door 1 trainer en 1 acteur. We gaan interactief aan de slag met eigen competenties. Samen diepen we één of meer thema’s uit.

Large

Tot 50 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Met veel interactie maken we één centraal thema invoelbaar en concreet. Ook krijg je zicht op benodigde competenties.

Extra Large

Tot 250 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Samen onderzoeken we één centraal thema. Deelnemers horen en zien elkaars perspectieven. Onderdeel van congres, webinar of studiedag.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.