< Alle trainingen

Oplossingsgericht Werken & Veiligheid

Oplossingsgericht Werken & Veiligheid

Oplossingsgericht Werken & Veiligheid

In het Oplossingsgericht Werken is een gewenste situatie van de klant richtinggevend.

In deze training leer je de grondhouding en techniek van Oplossingsgericht Werken. Daarnaast leer je de oplossingsgerichte benaderingswijze te combineren met de IK JIJ WIJ werkmethode en de meldcode. Deze combinatie geeft je een krachtig middel om in situaties van onveiligheid met gesprekspartners concrete stappen te zetten richting meer veiligheid. En daarbij de eigen oplossingen van de klant te integreren.

Na deze training kun je oplossingsgericht samenwerken aan veiligheid met gezinsleden, collega’s en netwerkpartners.

Deze training kan zowel als basis als verdiepend worden aangeboden.

Praktische info

Voor wie

Voor professionals die een taak hebben in preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals artsen, verpleegkundigen, jeugd- gezins- ouderenconsulenten en maatschappelijk werk.

Duur

5 dagdelen

Kosten

De kosten voor de training en de accreditatie worden vooraf in een offerte inzichtelijk gemaakt.

Groepsgrootte

Beschikbaar in Training Medium en Small

Accreditatie

De training is geaccrediteerd bij SKJ met 15 punten. Accreditatie voor andere beroepsverenigingen in overleg.

Het formaat van de training

Small

Tot 10 deelnemers

Door 1 trainer/acteur. We werken aan de persoonlijke vaardigheden van deelnemers. In een kleine groep is alle ruimte voor eigen leervragen.

Medium

Tot 18 deelnemers

Door 1 trainer en 1 acteur. We gaan interactief aan de slag met eigen competenties. Samen diepen we één of meer thema’s uit.

Large

Tot 50 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Met veel interactie maken we één centraal thema invoelbaar en concreet. Ook krijg je zicht op benodigde competenties.

Extra Large

Tot 250 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Samen onderzoeken we één centraal thema. Deelnemers horen en zien elkaars perspectieven. Onderdeel van congres, webinar of studiedag.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.