< Alle trainingen

Basistraining IK JIJ WIJ werkmethode | Positie en Samenspel

Basistraining IK JIJ WIJ werkmethode | Positie en Samenspel

Basistraining IK JIJ WIJ werkmethode | Positie en Samenspel

Wilde Kastanje helpt je als professional om helder expressie te geven aan jouw positie naar leden van een gezin en naar samenwerkingspartners.

In deze training leer je hoe je zicht krijgt op de plek die je inneemt te midden van de verschillende systemen waar je in werkt. Je leert in heldere taal uit te leggen wat jouw taak en functie is tussen de professionals waar je mee samenwerkt. Je leert woorden te geven aan de opdracht die je hebt en aan jouw werkwijze. Ook leer je hoe je de ander, zowel samenwerkingspartners als de cliënt, kan helpen diens zorgen, verlangens en wensen te verwoorden.

Als zowel jouw eigen positie als die van de ander naast elkaar in het licht staan, kan er een samenspel ontstaan waarin optimaal kan worden samengewerkt aan een andere gewenste situatie. De te nemen stappen ontstaan dan vanuit een helder kader en zoveel mogelijk vanuit gelijkwaardigheid.

Met deze training vergroot je je gespreksvaardigheden, je leert systemisch te denken en handelen en je werkt, wanneer gewenst, aan jouw oplossingsgerichte vaardigheden.

Praktische info

Voor wie

Voor professionals die een taak hebben in preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zoals artsen, verpleegkundigen, jeugd- gezins- ouderenconsulenten en maatschappelijk werk.

Duur

2 dagdelen

Kosten

De kosten voor de training en de accreditatie worden vooraf in een offerte inzichtelijk gemaakt.

Groepsgrootte

Training Small of Training Medium

Accreditatie

Accreditatiepunten afhankelijk van de beroepsvereniging.

Het formaat van de training

Small

Tot 10 deelnemers

Door 1 trainer/acteur. We werken aan de persoonlijke vaardigheden van deelnemers. In een kleine groep is alle ruimte voor eigen leervragen.

Medium

Tot 18 deelnemers

Door 1 trainer en 1 acteur. We gaan interactief aan de slag met eigen competenties. Samen diepen we één of meer thema’s uit.

Large

Tot 50 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Met veel interactie maken we één centraal thema invoelbaar en concreet. Ook krijg je zicht op benodigde competenties.

Extra Large

Tot 250 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Samen onderzoeken we één centraal thema. Deelnemers horen en zien elkaars perspectieven. Onderdeel van congres, webinar of studiedag.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.