< Alle trainingen

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Je leert in deze training op een heel praktische manier de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en je oefent hoe je de stappen kunt toepassen.

Je verbetert je vaardigheden in het voeren van gesprekken met de betrokkenen. Je leert de IK JIJ WIJ werkmethode te gebruiken om een feitelijke basis voor samenwerken te scheppen.

Door helder te positioneren leer je beter samen te werken met andere professionals. Met deze training ken je en begrijp je de stappen van de meldcode en je ontdekt hoe de meldcode houvast geeft bij de dilemma’s die je tegenkomt. Zodat je met elkaar het verschil maakt en bouwt aan duurzame veiligheid.

Praktische info

Voor wie

Voor professionals die een (signalerende) taak hebben in preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Duur

Training Small en Medium: 2 dagdelen Workshop Large en XLarge: max. 2 uur

Kosten

De kosten voor de training en de accreditatie worden vooraf in een offerte inzichtelijk gemaakt.

Groepsgrootte

Beschikbaar in Training Small, Medium, Large en Xlarge.

Accreditatie

De trainingen S en M zijn geaccrediteerd bij SKJ, Registerplein en Kwaliteitsregister V&Vn met 6 punten. Accreditatie voor andere beroepsverenigingen en trainingen L en XL in overleg.

Het formaat van de training

Small

Tot 10 deelnemers

Door 1 trainer/acteur. We werken aan de persoonlijke vaardigheden van deelnemers. In een kleine groep is alle ruimte voor eigen leervragen.

Medium

Tot 18 deelnemers

Door 1 trainer en 1 acteur. We gaan interactief aan de slag met eigen competenties. Samen diepen we één of meer thema’s uit.

Large

Tot 50 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Met veel interactie maken we één centraal thema invoelbaar en concreet. Ook krijg je zicht op benodigde competenties.

Extra Large

Tot 250 deelnemers

Door 2 trainers/acteurs. Samen onderzoeken we één centraal thema. Deelnemers horen en zien elkaars perspectieven. Onderdeel van congres, webinar of studiedag.

Hey Professional!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe trainingen? Schijf je dan hiernaast in voor de nieuwsbrief.

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.