Wilde Kastanje is een opleidingsinstituut, gespecialiseerd in professionele deskundigheidsbevordering bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. We combineren daarbij inhoudelijke expertise en grote ervaring als trainers en als acteurs.

Het handschrift van Wilde Kastanje kenmerkt zich door een mix van toegepast theater, systemisch werk en oplossingsgericht werken. Wilde Kastanje is een bij het CRKBO geregistreerd opleidingsinstituut. Ook hebben we het NRTO-keurmerk dat staat voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingsbranche.

Wilde Kastanje Team

partner

Roos
Heuff

Partner / Trainer / Acteur

over Roos

Roos
Heuff

Woonplaats: Culemborg

Roos Heuff traint, coacht, acteert, regisseert en ontwikkelt nieuwe trainingen en opleidingen binnen Wilde Kastanje. Zij is opgeleid als dramadocent aan de theateropleiding in Eindhoven. In 2000 maakte ze kennis met Wilde Kastanje en in 2005 werd ze partner. Roos is opgeleid door BRIEF Institute Londen in het oplossingsgericht werken. Zij vindt in het werk van Wilde Kastanje zingeving. Het doet ertoe. Naast het werk met Wilde Kastanje geeft Roos ook individuele coaching.

partner

Ilse
van Kemenade

Partner / Trainer / Acteur

over Ilse

Ilse
van Kemenade

Woonplaats: Amsterdam

Ilse van Kemenade is sinds 2005 deel van Wilde Kastanje. Binnen Wilde Kastanje bestaat haar werk uit acteren, trainen, regisseren, ontwerpen en begeleiden van nieuwe trainingen en opleidingen. Ilse is opgeleid als actrice en docente drama aan de theateropleiding in Eindhoven. Zij is geschoold in Transactionele Analyse, oplossingsgericht en systemisch werken. Ilse leert door te doen, het allerliefste wat ze doet is spelen. Zij verbindt die ervaring met achtergrond en theorie. Zo ontdekt zij met anderen steeds weer nieuwe mogelijkheden.

partner

Robin
Feenstra

Partner / Trainer / Acteur

over Robin

Robin
Feenstra

Woonplaats: Utrecht

Robin studeerde in 2008 af aan de opleiding ‘Docent Theater’, waar ze zich specialiseerde in het vak van trainingsacteur. Sindsdien werkt Robin samen met Wilde Kastanje. Vanuit haar werk als acteur en trainer ontstond de wens tot meer theoretische input en wetenschappelijke onderbouwing. Tijdens de master ‘Forensische Orthopedagogiek’ en haar werk als orthopedagoog heeft zij zich verdiept in jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek en opvoedings- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Met haar creatieve en praktische benadering zet zij professionals aan tot experiment, reflectie en beweging.

partner

Sanneke
Bos

Trainer / Acteur

over Sanneke

Sanneke
Bos

Woonplaats: Amsterdam

Sanneke Bos werkt sinds 2009 samen met Wilde Kastanje als trainer, actrice en maker: zij ontwikkelt nieuwe trainingen voor zowel kleine groepen als grote zalen. Ze is opgeleid als actrice en drama docent aan de Theateropleiding in Eindhoven. Daarnaast is ze opgeleid in; NLP (Trainer), voice dialogue, psychodrama, systemisch werken, oplossingsgericht werken, en Geweldloos Communiceren. Sanneke is een echte communicatie liefhebber. Zij geniet ervan professionals een stap te laten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij gaan inzichten en praktische handvatten hand in hand.

partner

Radboud
Gauw

Acteur / Regisseur

over Radboud

Radboud
Gauw

Woonplaats: Culemborg

Radboud Gauw werkt sinds 2007 samen met Wilde Kastanje als regisseur voor interactieve bijeenkomsten en als trainingsacteur voor trainingen rondom aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Radboud is opgeleid als acteur op de Theateropleiding in Utrecht. Hij neemt zijn jarenlange ervaring mee als trainingsacteur en trainer in persoonlijke ontwikkelingstrajecten bij diverse opdrachtgevers zoals de Baak, Mens en Organisatie en Temme Consult. Binnen Wilde Kastanje zorgt Radboud ervoor dat het spel wat er te zien is raakt én dat er ook gelachen kan worden. Humor vindt hij belangrijk.

partner

Kim
Berkenhagen

Trainer / Acteur

over Kim

Kim
Berkenhagen

Woonplaats: Amsterdam

Kim Berkenhagen is sinds 2015 verbonden aan Wilde Kastanje. Ze traint, acteert, regisseert en ontwikkelt nieuwe trainingen. Kim is opgeleid als actrice en theaterdocent en haalde daarvoor haar HBO Bachelor in zowel Arnhem als Utrecht. De afgelopen jaren ontwikkelde zij zich als trainer, (jongeren) coach en gespreksleider & ontwierp ze vele workshops, trainingen en interactieve bijeenkomsten. Kim houdt ervan om dat “wat in de onderstroom aanwezig” is zichtbaar en bespreekbaar te maken en zo mensen in hun kracht te zetten. Dit doet ze spelend, met humor en een scherp analytisch vermogen.

partner

Sofie
Porro

Trainer / Acteur

over Sofie

Sofie
Porro

Woonplaats: Vinkeveen

Sofie Porro is opgeleid als actrice aan de HBO Toneelacademie in Maastricht. Sinds 2018 is ze verbonden aan Wilde Kastanje als trainer en actrice. Een belangrijk onderdeel van Sofie’s expertise is stembevrijding. Als stembevrijder en docent werkt ze naast Wilde Kastanje op verschillende kunstvakopleidingen met jongvolwassenen. Ook werkt ze als actrice bij Bureau Hoffstede (aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik) en heeft zich opgeleid in systemisch en oplossingsgericht werken. Sofie acteert ook voor films en theater. Je komt haar dus ook zeker tegen in onze trainingen XL, waarin we met grote groepen werken. 

partner

Mirjam
de Bont

Acteur

over Mirjam

Mirjam
de Bont

Woonplaats: Amsterdam

Mirjam is opgeleid als actrice en dramadocent aan de Theateropleiding in Eindhoven. Zij heeft zich daarna ook ontwikkeld als coach en systemisch trainingsacteur. Sinds 2010 versterkt zij het Wilde Kastanje team in trainingen. Je ontmoet haar in trainingen die zowel in klein teamverband zijn als ook op congressen met grote zalen. Mirjam heeft een prachtige timing en weet met humor en gevoel mensen te raken. Haar hart ligt bij de meer kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij. Ze zet zich graag in om het daarvoor beter te maken. 

partner

Elisa
Van Riessen

Acteur

over Elisa

Elisa
Van Riessen

Woonplaats: Amsterdam

Elisa van Riessen is opgeleid als actrice aan de HBO Toneelacademie Amsterdam (ATKA) en werkt sinds 2010 als actrice samen met Wilde Kastanje. Elisa speelt ook in series, films en theater. Daarnaast geeft ze lessen in camera-acteren aan de Theaterschool de TRAP en spreekt ze luisterboeken in. Ook schrijft ze scenario's. In al haar werk vertelt zij verhalen over hoe het is om een mens te zijn. Ze ervaart daarin een kracht om mensen te verbinden en levens te veranderen.

partner

Nina
Gauw

Acteur

over Nina

Nina
Gauw

Woonplaats: Amsterdam

Nina is sinds 2009 werkzaam voor Wilde Kastanje als trainingsacteur. Ze is zowel als actrice als maatschappelijk werker en kraamverzorgende opgeleid. Door deze combinatie kan zij zowel de rol van professional als die van een gesprekspartner doorleven. Nina is geschoold in het oplossingsgericht werken en onderschrijft deze methode als essentieel voor een constructief gesprek. Wat haar drijft is het vinden en “finetunen” van de juiste aanknopingspunten in het rollenspel, waardoor de deelnemer optimaal tot leren komt. Dit maakt het werk het allerleukst. 

partner

Bram
Gerrits

Trainer / Acteur

over Bram

Bram
Gerrits

Bram is opgeleid aan de Academie voor Drama in Eindhoven. Als trainingsacteur en trainer heeft hij een jarenlange, brede ervaring in diverse branches voor verschillende opdrachtgevers. Sinds 2006 werkt Bram met Wilde Kastanje. Naast het trainingswerk is hij veel te zien geweest in het theater. Geloofwaardigheid en sensitiviteit vindt hij belangrijk in z'n werk. Bram creëert een open, uitdagende en veilige sfeer waarbinnen de deelnemers de vanzelfsprekendheid ervaren om te kunnen kijken en oefenen. 

partner

Moniek
Kömhoff

Teamondersteuner

over Moniek

Moniek
Kömhoff

Woonplaats: Pingjum

Moniek heeft een administratiekantoor in Friesland en werkt sinds 2008 voor Wilde Kastanje. Zij zorgt ervoor dat de contracten met de trainers en acteurs zijn geregeld en zij maakt de facturen. Na de opleiding voor klinisch chemisch analiste heeft zij enkele jaren in een laboratorium gewerkt. Daarna heeft ze de AVEK (Akademie Voor Expressie en Kommunikatie) in Leeuwarden gedaan en is na het volgen van een opleiding “Vrouwen In Automatisering” gestart met haar administratiekantoor. Moniek ondersteunt Wilde Kastanje met toewijding en precisie.

partner

Mare
Roelfsema

Websitebeheerder

over Mare

Mare
Roelfsema

Woonplaats: Amsterdam

Mare heeft Filosofie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is nu bezig met het afronden van haar master Philosophy, Politics, and Economics aan de Universiteit Leiden. Ze woont met veel plezier Amsterdam: een stad die haar dagelijks inspireert door zijn vluchtige, veelzijdige en culturele karakter. Ze werkt sinds 2020 voor Wilde Kastanje. Eerst twee jaar als teamondersteuner en nu als websitebeheerder van Wilde Kastanje. Mare is opgegroeid in een theatergezin, waardoor het werken met de acteurs en trainers van Wilde Kastanje voelt als thuiskomen. 

In onze projecten werken we ook regelmatig samen met experts op diverse vakgebieden.

Geschiedenis

Sinds onze oprichting in 1994 heeft Wilde Kastanje zich gespecialiseerd in professionele deskundigheidsbevordering bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Training in gespreksvoering bij emotioneel beladen onderwerpen was het startpunt van Wilde Kastanje. Destijds begonnen we met het bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Wilde Kastanje van nu bouwt door op de fundamenten die in 1994 onder het bedrijf gelegd zijn.

Ervaringen van onze klanten

Kind Check

VRAAG 1

Zijn er signalen van ouderproblematiek zoals huiselijk geweld, middelenmisbruik, ernstige psychiatrische problematiek die bedreigend zijn voor kinderen?

VRAAG 2

Zorgt uw cliënt voor kinderen of is uw cliënte zwanger?

 

Vragen die u kunt stellen:

  • Wonen er minderjarige kinderen bij u in huis?
  • Deelt u de zorg met iemand anders?
  • Hebt u een (ex)partner wiens kinderen u geregeld ziet?
  • Bent u mogelijk zwanger?
  • Wanneer er kinderen zijn die niet in huis wonen: hoe vaak ziet u de kinderen, ziet u de kinderen alleen? Lukt het u om de kinderen voldoende zorg en veiligheid te bieden?
  • Hebt u hulp bij de verzorging van de kinderen?
  • Zou u zorg wensen bij de verzorging van uw kinderen?

Vraag 3

Hebt u vluchtig of eenmalig contact met uw cliënt?

Vertel uw cliënt dat u Veilig Thuis om advies vraagt

mits de veiligheid dit toelaat. In overleg met Veilig Thuis kunt u besluiten een melding te doen bij Veilig Thuis of zelf hulp te organiseren. AFSLUITEN

Vraag 3 heeft u met NEE beantwoord.

Volg de stappen van de meldcode.
AFSLUITEN

Vraag 2 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord.

Kindcheck gereed.
AFSLUITEN

ANTWOORD 1

Vraag 1 van de kindcheck heeft u met NEE beantwoord. U ziet geen signalen die bedreigend zijn voor het kind.


Kindcheck
gereed.