Kwaliteit

kwaliteit

Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Wilde Kastanje bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de gecertificeerde erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Klanten kunnen ervan uitgaan dat Wilde Kastanje voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Wilde Kastanje heeft de gedragscode beroep en bedrijf van het NRTO ondertekend en zich daarmee verplicht deze na te leven. (Gedragscode beroep en bedrijf 2015 NRTO). De Algemene Voorwaarden van Wilde Kastanje gekoppeld aan de Gedragscode van NRTO geeft basis aan de kwaliteit die wordt voorgestaan.

kwaliteit

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

Wilde Kastanje staat als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs het CRKBO. Wilde Kastanje staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 01098326