Privacybeleid

Privacy bedrijf- of persoonsgegevens

Wilde Kastanje Training & Opleiding heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over klanten/bezoekers website die jonger zijn dan 16 jaar. Wilde Kastanje kan niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Mocht de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roef@www.wildekastanje.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Persoonsgegevens die Wilde Kastanje Training & Opleiding verwerkt

Wilde Kastanje Training & Opleiding verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en omdat deze gegevens in dat kader aan ons verstrekt zijn. Hieronder een overzicht van de bedrijfs- /persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en registernummer deelnemers i.v.m. accreditatie

Waarom we klantgegevens nodig hebben

Wilde Kastanje verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Bellen en mailen om informatie over een opdracht/opdrachtgever te krijgen
 • Versturen van een offerte
 • Versturen van een factuur en regelen van de betaling
 • Invoeren van presentielijsten t.b.v. accreditatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en initiatieven
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Diensten af te leveren
 • Wilde Kastanje verwerkt bedrijfsgegevens als er een wettelijke verplichting is, zoals gegevens voor het jaarverslag

Hoe lang we gegevens bewaren

Wilde Kastanje zal bedrijfs- en persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Wilde Kastanje deelt of verkoopt gegevens niet met/aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken van onze opdrachten, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Wilde Kastanje is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Wilde Kastanje Training & Opleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan via de internetbrowser. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar roef@www.wildekastanje.nl. Bij het verzoek tot inzage graag een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager mee sturen. Op de kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Wilde Kastanje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.